sky bg-clouds
Sky main image

הגדרות APN

הגדרות APN למכשיר סלולרי:

לפני תחילת ביצוע ההגדרות – יש לבדוק שהמכשיר מזהה את הסים ע"י בדיקת סימן סולם הקליטה במכשיר. אם ישנם פסים לבנים- אפשר להמשיך, אם לא- סימן שהמכשיר לא זיהה את הסים. במקרה כזה, יש לבדוק האם הסים יושב היטב ובצורה נכונה במכשיר, האם עבר אקטיבציה, והאם ישנה חבילה פעילה. לאחר בדיקות אלו יש לבצע פעולת ריסט!

 1. יש להיכנס להגדרות המכשיר .
 2. חיבורים \ רשתות תקשורת סלולרית \ רשת סלולרית .
 3. שמות נקודות גישה (לפעמים נמצא תחת "מתקדם" או "עוד") .
 4. הוספה \ + ולהכניס את הפרטים הבאים :
  • שדה Name\ שם : sky
  • שדה APN להזין : sky
 5. לגלול את המסך מטה עד שמגיעים ל-MCC ומתחתיו ל MNC ולודא שהנתונים הבאים כבר נמצאים, ואם לא, יש לעדכן:
  • שדה MCC להזין : 425
  • שדה MNC להזין : 26
  • סוג APN להזין : default
  • פרוטוקול APN להזין : ipv4/ipv6
  • פרוטוקול נדידה של APN לבחור: ipv4/ipv6
 6. בצד שמאל או ימין למעלה ישנן 3 נקודות, ללחוץ על שמור \ שמירה.
 7. לאחר שתחזרו למסך הראשי של שמות נקודות גישה, יש לוודא שהעיגול ליד השם סקיי מסומן לצורך ברירת מחדל.

בדיקת כל פונקציות המכשיר בכדי לוודא שהכל תקין:

 • יש לגלול את המסך מלמעלה למטה ולוודא ש"נתונים ניידים" פעיל או להכנס לאפשרות שימוש בנתונים ושם לבדוק .
 • בתפריט רשתות סלולריות- יש לוודא שמצב נדידה פעיל.

בהצלחה