sky bg-clouds

תנאי חבילה 219

תנאי החבילה - חבילת ${packageData.allocated_gb} GB מזהה חבילה: ${packageData.id}

תקופת החבילה

מועד מימוש הפעלת סים ממועד תהליך סיום מכר בהצלחה:

90 יום מיום ההצטרפות

תקופת החבילה:

ללא תקופת התחייבות

תום תוקף מימוש הצטרפות החבילה:

עד להודעה חדשה מטעם סקיי קול

מחיר ללקוח (כולל מע״מ)

תקופה 1 (ממועד ההצטרפות ואילך):

${packageData.price} ₪

חיובים חד-פעמיים (כולל מע״מ)

דמי חיבור (מצטרפים חדשים):

0.00 ₪

חיוב כרטיס ה-SIM (מצטרפים חדשים):

0.00 ₪

דמי מעבר (לקוחות קיימים):

0.00 ₪

תכולת החבילה

דקות שיחה יוצאות - ליעד רגיל בלבד, נייח ונייד בישראל:

${packageData.allocated_minutes} חיוב לפי - דקה

הודעות טקסט (SMS) יוצאות - ליעד רגיל בלבד, נייח ונייד בישראל:

${packageData.allocated_sms} חיוב לפי - יחידה

גלישה סלולרית בישראל:

${packageData.allocated_gb} GB (בשימוש אישי, סביר והוגן) חיוב לפי - kb

גלישה סלולרית בחו"ל:

ללא

לא ניתן לחרוג מהמכסה המוקצת לחבילה זו,
בעת מימוש מלא של כמות הפריט או הפריטים בחבילה השירות יעצר, ויחודש במחזור החיוב הבא.

תמונת איור של טלפון מחשב חבילות ותשלומים